เกี่ยวกับเรา สำนักงานบัญชี บิ๊กโฟร์ฯ ชลบุรี

เพิ่มเพื่อน

บริษัท บิ๊กโฟร์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
โดย นายกฤตพลลภ์ คิรินทร์  กรรมการผู้จัดการ

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

บริษัท บิ๊กโฟร์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด  

ตั้งอยู่ที่ 7/77 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2556  โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บริการด้านบัญชีให้แก่บริษัทฯต่างๆ ที่ยังไม่มีพนักงานบัญชีประจำ แต่ปัจจุบันบริษัท บิ๊กโฟร์ ฯ ได้ขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจในการควบคุมดูแลบัญชีให้ เป็นจำนวนที่มากขึ้นและได้ขยายขอบเขตการให้บริการด้านบัญชีออกไปอย่างครบวงจร   เช่น  บริการรับทำบัญชี,วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี,งานจดทะเบียนนิติบุคคล,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น,จดเพิ่มทุน,จดลดทุน,เปลี่นแปลงกรรมการ และการให้คำปรึกษาต่างๆ ด้านบัญชีและภาษีอากร

 


Visitors: 15,790