บริการด้านบัญชีและภาษีอากรชลบุรี รับทำบัญชี ชลบุรี ศรีราชา

เพิ่มเพื่อน

          บริษัท บิ๊ก โฟร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็น สำนักงานบัญชีหนองมน สำนักงานบัญชีศรีราชา รับทำบัญชีศรีราชา รับปิดงบการเงินศรีราชา ชลบุรี รับทำบัญชีชลบุรี ทำบัญชีรายปี ปิดงบการเงินประจำเดือน ปิดงบการเงินประจำปี รับตรวจสอบและปิดบัญชีประจำปี ตรวจสอบบัญชีชลบุรี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนวัตถุประสงค์บริษัท รับวางระบบบัญชี ปิดงบการเงิน ประจำเดือน ประจำปี ในเขตโซน ศรีราชาชลบุรี ระยอง และพื้นที่ในการรับทำบัญชี รับทำบัญชีพัทยา รับทำบัญชีแหลมฉบัง รับทำบัญชีบ่อวิน รับทำบัญชีอ่างศิลา มีความชำนาญเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการบริหารงาน ติดตั้งโปรแกรม บัญชี รับเป็นที่ปรึกษาการวางระบบบัญชี     เช่น ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบค่าจ้างเงินเดือน รับดำเนินการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน เพื่อเริ่มต้นบริษัทของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ และให้ประสบความสำเร็จ สืบต่อไป

  โดย เรามีความชำนาญที่นำเสนอ คือ

งานบริการด้านบัญชี

                                     1. ให้บริการจัดทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชีพัทยา พร้อมปิดงบการเงินประจำเดือนเขตพื้นที่ พัทยา รับปิดงบการเงินศรีราชา เมืองชลบุรี

                                    2. ให้บริการปิดงบการเงินประจำปี ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอักฤษ

                                    3. ให้บริการจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

                                    4. ให้บริการวางระบบบัญชีให้มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน

                                     5. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร 

                                 งานบริการด้านภาษี 

                                     1. บริการวางแผนภาษีให้กับกิจการ เจ้าของธุรกิจ ในเขตพื้นที หนองมน แหลมฉบัง ชลบุรี ศรีราชา

                                     2. จัดทำแบบภาษี ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ - รายงานภาษีขาย โดยสนักงานบัญชีบิ๊ก โฟร์

                                     3. จัดทำแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.51 (ภาษีครึ่งปี), ภงด.50 (ภาษีสิ้นปี)

                                     4. บริษัทของเรา มีผู้สอบบัญชีรับอณุญาตที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบัญชี มากกว่า 10 ปี

 

 

ติดต่อสอบถามที่

บริษัท บิ๊กโฟร์ การบัญชี และภาษีอากร จำกัด

7/77 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ   อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20130

โทร : 091-7754272  (คุณแหม่ม)/คุณหนึ่ง 086-302-4479

E-Mail :big4_2013@yahoo.co.th

                            ขอบเขตการให้บริการ : การตรวจสอบบัญชีศรีราชา รับทำบัญชี ชลบุรี รับจัดตั้งบริษัท ห้างร้านหุ้นส่วนจำกัด รับปิดงบการเงิน โดยนักบัญชี่ ที่เปลี่ยมไปด้วยประสบการณ์ รับจดทะเบียนเปลี่ยน ผู้ถือหุ้น เพิ่มลดทุน จดเพิ่มลด วัตถุประสงค์

                                                                                        

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลการบริการต่างๆหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 15,788