บริการที่ปรึกษา วางระบบบัญชี วางระบบค่าจ้างเงินเดือน

เพิ่มเพื่อน

บริษัท บิ๊กโฟร์ การบัญชี และภาษีอากร จำกัด 

    การวางระบบบัญชี (Setting up Accounting Systems )
เปิดบริษัท ไม่ทราบว่าจะดำเนินธุรกิจ และจัดการรระบบบัญชีอย่างไร ให้มีระบบบัญชีที่ดี ดังนั้น หากท่านยังไม่ทราบ และไม่รู้เรื่องบัญชี ยกให้เป็นหน้าที่ของเรา ในการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี พร้อมให้คำปรึกษา ด้านการวางระบบบัญชี ให้ธุรกิจของท่าน  หรือหากท่านมีระบบบัญชีอยู่แล้วแต่ระบบผังบัญชียุ่งยาก และผังบัญชีมากจนเกิด ไม่รู้ว่านักบัญชีคนก่อนทำอะไรไว้บ้าง เรายินได้ให้คำปรึกษา และดำเนินการแก้ไขให้ท่าน  พร้อมทั้ง จัดการอบรม และดำเนินการอบรมเรื่องระบบบัญชี ให้แก่ท่านอย่างมืออาชีพ  การดำเนินการของเรา เช่น
  1.เรียนรู้ปัญหาต่างๆของระบบัญชีเพื่อจะได้ทราบว่า ต้องแก้ไขอย่างไร
  2.ให้ทราบถึงความสำคัญของบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน
  3.ผังรูปแบบการบริหารในองค์การของท่านเป็นอย่างไรสอดคล้องกับระบบบัญชีหรือไม่
  4.การกำหนดรหัสผังบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
  5.ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน
  6.Flow Chart ในการจัดการด้านเอกสารเป็นอย่างไร เพื่อให้ระบบการทำงานด้านบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น
  7.ระบบการจัดการราย รับ รายจ่าย และใบสำคัญจ่ายต่างๆ
  8.การจัดทำทะเบียนควบคุมเช็ค
  9.เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี
  10.การจัดการตั้งหนี้ระบบและการเดินเนินการด้านเอกสาร
  11.การดำเนินการวางบิล คสบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ทะเบียนควบคุม เช็ค ใบสำคัญจ่าย
  12.ระบบการเสนอขาย การออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
  13.การตั้งลุกหนี้ การทำรายงานลูกหนี้
  14.การวางบิล การชำระเงิน (ทำใบสำคัญรับ) ทะเบียนคุมการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน
   15.การทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน และหลักการคำนวณค่าเสื่อมต่างๆ ใบตัดจำหน่ายสินทรัพย์
  16.การควบคุมสต๊อกสินค้าคงคลัง ปัญหารการบริหารสินค้าคงคลัง การแก้ไขปัญหา ให้ถูกต้องทั้งระบบบัญชี และภาษีอากร
  17.การจัดทำรายงาน Report ต่างๆ ในระบบบัญชี เช่น ใบเบิก รายงานสินค้าและวัตสดุคงเหลือ รายงานการตรวจนับ
 
   รับปรึกษาวางระบบบัญชีชลบุรี วางระบบบัญชีระยอง วางระบบบัญชีพัทยา วางระบบบัญชีศรีราชา วางระบบัญชีเมืองชลบุรี
 

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลการบริการต่างๆหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
Visitors: 15,788