รับจดทะเบียนนิติบุคคล-พัทยา-ชลบุรี/จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

เพิ่มเพื่อน

จดทะเบียน จดบริษัท

เพิ่มเพื่อน

        รับจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ | บริการจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

จำกัด(หจก.), จดทะเบียนบริษัท จํากัดการติดตั้งบริษัท ในเขต ชลบุรีระยองพัทยารับปรึกษาการจดจัดตั้งเปลี่ยนแปลง กรรมการ

,เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเพิ่มทุน ลดทุน เพื่มวัตถุประสงค์ลดวัตถุประสงค์ เป็นต้น

     > จัดโปรโมชั่น........จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่...คิดค่าบริการจดจัดตั้งเพียง  2,500 บาท/บริษัทฯ รวมจด VAT.  ด้วยครับ  

            1. จองชื่อให้....ฟรี

            2. ดำเนินการเตรียมเอกสารการจด

            3. มีทนายเซ็นเอกสาร

            4. มีรายชื่อ ผู้ตรวจสอบบัญชี ลงในเอกสารการจดจัดตั้งอย่างถูกต้อง (ไม่ต้องแอบใส่ชื่อผู้สอบแบบไม่ได้รับอนุญาต)

            5. หลังจดเสร็จคัดเอกสารบริษัทฯให้ดเรียบร้อยพร้อมดำเนินธุรกรมมบริษํทฯ

            6. จัดเตรียมเอกสารการเปิดบัญชีให้....ฟรี..

            7. พร้อมจด VAT. (เลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้).....

                                          ****** แบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับ...โทรเลย....081-577-9588 ******


ขอบเขตของงานบริการ

การจัดตั้งบริษัทใหม่ (เปิดบริษัทใหม่)

1. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดเพิ่มทุน ลดทุน จดย้ายสำนักงานที่ตั้งบริษัท เราให้บริการ บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT)        

  หากจดทะเบียนจัดตั้งกับเรา เราดำเนินจัดทำพร้อมออกแบบตรายางให้ฟรี (1อัน) (กรณีตรายางรูปแบบไม่ซับซ้อน)

 - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯของเรา ให้บริการจัดตั้งบริษัทในพื้นที่ทั่วประเทศ 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

      1.1 ตรายาง (ตามแบบที่ท่านต้องการ) รูปแบบตรายางไม่ซับซ้อนจนเกินไป

      1.2 หนังสือรับรองบริษัทฯฉบับเต็ม (อบจ.5, สำเนาผู้ถือหุ้น, รายชื่อผู้จัดตั้งบริษัท)

      1.3 หนังสือจัดตั้งบริษัทฯ

      1.4 เอกสารประกอบการขอเปิด ธนาคาร

      1.5 เอกสารการแนะนำการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล

2. รับจดทะเบียนการค้าอิเล็คทรอนิคที่กรมพัฒนาธุรกิจการชลบุรี, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคลชลบุรี

3. รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทชลบุรี(Chonburi)-พัทยา(Pattaya)-ระยอง , เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, เปลี่ยนแปลงกรรมการ, จดเพิ่มทุน, จดลดทุน, เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท   เป็นต้น

4. รับจดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด และชำระบัญชีพร้อมบริการปิดงบการเงิน,ตรวจสอบบัญชี

5. จดทะเบียนลิขสิทธิ์สินค้า

 

สนใจใช้บริการสำนักงานบัญชีบิ๊กโฟร์ การบัญชี และภาษีอากร 

กรุณาติดต่อ คุณปาณิสรา  คิรินทร์ (คุณกุ้ง)

โทร : 086-3448654

 

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลการบริการต่างๆหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร. 038-387719, 086-3699225 (เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์ 

big4_2013@yahoo.co.th

Visitors: 15,396